ishetglad.nl
Alle vragen

Ishetglad.nl stelt de op deze website getoonde informatie met zorg en aandacht samen. De website wordt automatisch voorzien van de meest recente weerupdates. Toch is het helaas mogelijk dat de informatie onjuist is. De oprichter van Ishetglad.nl en bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina`s en enige schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Hoewel Ishetglad.nl zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ishetglad.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ishetglad.nl. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de oprichter van Ishetglad.nl. Het delen van informatie afkomstig van deze website via sociale media is toegestaan, mits het niet voor commerciele doeleinden bestemd is.

Privacyverklaring

Ishetglad.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. GPS-gegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Deze website Ishetglad.nl maakt gebruik van cookies. Door de informatieverzameling wordt een volgend bezoek aan de site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- en adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij of zij tijdens een volgend bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de website niet ten volle benut kan worden.

Bij gladheid

Het idee

Zeker in de wintermaanden kan het spekglad zijn buiten. Als de temperatuur onder het vriespunt komt en er is neerslag gevallen, dan kan het spekglad worden. Ishetglad.nl informeert je over gladheid bij jou in de buurt.

Volg ons

Facebook Twitter Instagram Mail